Pacman lojë me Formula 1

Recover përdorur.arrow çelësat.të gjithë flamujt janë në qark.
Kini kujdes të mos marrë hua korsi njëjtë si kundërshtarin tuaj për të shmangur përplasje!.

Të gjitha lojrat
Pacman-loje-me-formula-1
Votimi 7
Për 3
Këqijat 4
Shënim 42%
9