Swap Pacman

Vendose në tre fantazmat ngjyrë minimale të njëjtë për të pastruar ato dhe për të ndihmuar Pacman! Dy modes lojë janë në dispozicion: kundër kohës, apo derisa nuk ka lëvizje shumë e mundur.

Të gjitha lojrat
Swap-pacman
Votimi 12
Për 7
Këqijat 5
Shënim 58%
9