Pacman Classic

Նպատակը պարզ է, դուք պետք է.օգնում է վերստանալ բոլոր Pacman PAC-ի gums.որոնք գտնվում են միացում մի ստեղծեք:
Խաղալու, կիրառեք.նետը ստեղները.Ձեր ստեղնաշարի. Լավ խաղ.

Բոլոր ֆուտբոլիստներին
Pacman-classic
Քվեարկություն 30
For 20
Դեմ 10
Ծանոթություն 66%
9