Pacman (2)

Recull totes les boles blanques sense fer d'atrapar els fantasmes.

Tots els jocs
Pacman-2
Votació 12
Per 9
Contres 3
Tingueu en compte 75%
9