Ανταλλάξτε Pacman

Ευθυγραμμίστε τρία φαντάσματα ελάχιστο ίδιο χρώμα για να τους καθαρίσει και να βοηθήσει Pacman! Δύο τρόποι παιχνιδιού είναι διαθέσιμα: ενάντια στον χρόνο, ή μέχρι να υπάρχει περισσότερη κίνηση είναι δυνατόν.

Όλα τα παιχνίδια
Ανταλλάξτε-pacman
Ψηφοφορίας 12
Για 7
Μειονεκτήματα 5
Σημείωση 58%
9