Klasični Pacman game

Cilj je jednostavan, što bi trebao.pomoći da se dohvatiti sve Pacman Pac-desni.koji su u krug.
Za reprodukciju koristiti.tipke sa strelicama.na vašoj tipkovnici. Dobra igra!

Sve igre
Klasicni-pacman-game
Glasovanje 72
Za 57
Konz 15
Imajte na umu 79%
9