Pacman Classic

Cilj je jednostavan, što bi trebao.pomoći da se dohvatiti sve Pacman Pac-desni.koji su u krug.
Za reprodukciju koristiti.tipke sa strelicama.na vašoj tipkovnici. Dobra igra!

Sve igre
Pacman-classic
Glasovanje 279
Za 223
Konz 56
Imajte na umu 79%
9