بازی Pacman در با ارواح

هدف بازی این است که برای کاهش فضای بازی از 80٪ از مساحت کل آن است که شما باید خطوط و مطمئن باشید که دام ارواح قرعه کشی. بازی برای استفاده از کلیدهای جهت دار.

همه بازی ها
بازی-pacman-در-با-ارواح
رای گیری 485
برای 386
منفی 99
توجه داشته باشید 79%
9