بازی Pacman در با یک پسر کوچولو

کمک این پسر بچه کوچک را به تمام ستاره ها را بازیافت، با استفاده از کلیدهای جهت دار است.

همه بازی ها
بازی-pacman-در-با-یک-پسر-کوچولو
رای گیری 58
برای 48
منفی 10
توجه داشته باشید 82%
9