بازی Pacman در قلعه دراکولا

دوست دختر بازی Pacman شده است توسط دراکولا ربوده شده است.\r\x3cbr\x3eفهرست سالن از قلعه به او پیدا کنید.
اجتناب از خفاش ها و جمع آوری تمام پاداش است.

کنترل.
کلید های arrow: حرکت پکمن.

همه بازی ها
بازی-pacman-در-قلعه-دراکولا
رای گیری 35
برای 28
منفی 7
توجه داشته باشید 80%
9