بازی Pacman در cogs و سپاه پاسداران

جمع آوری تمام cogs بدون اخذ شده توسط ماموران گرفتار شده است. برای بازی کردن، با استفاده از کلیدهای جهت دار روی صفحه کلید خود را.

همه بازی ها
بازی-pacman-در-cogs-و-سپاه-پاسداران
رای گیری 51
برای 35
منفی 16
توجه داشته باشید 68%
9