نصب Pacman کلاسیک

هدف ساده است، شما باید.کمک برای بازیابی تمام Pacman در PAC-لثه.که در مدار هستند.
بازی برای استفاده.از کلیدهای جهت دار است.روی صفحه کلید خود را. بازی!

همه بازی ها
نصب-pacman-کلاسیک
رای گیری 30
برای 20
منفی 10
توجه داشته باشید 66%
9