Pacman در بازی با توپ سفید

جمع آوری تمام توپ ارواح شما را متوجه نشدم. همه بازی با کلید های arrow.

همه بازی ها
Pacman-در-بازی-با-توپ-سفید
رای گیری 12
برای 8
منفی 4
توجه داشته باشید 66%
9