Pacman در بازی - Flashman

جمع آوری تمام توپ بدون اینکه به گرفتن ارواح به شما. بازی های برگزار شده با استفاده از کلیدهای جهت دار است.

همه بازی ها
Pacman-در-بازی-flashman
رای گیری 11
برای 6
منفی 5
توجه داشته باشید 54%
9