ரெட் ரைடிங் ஹுட் உடன் Pacman விளையாட்டு

பெரிய கெட்ட ஓநாய் முடிவு devoured என்று அனைத்து குக்கீகளையும் அழைத்து லிட்டில் ரெட் ரைடிங் ஹுட் உதவும்

அனைத்து விளையாட்டு
ரெட்-ரைடிங்-ஹுட்-உடன்-pacman-விளையாட்டு
வாக்கு 77
இந்த 68
பாதகம் 9
குறிப்பு 88%
9