Платформа игра со Pacman

Оди од платформа на платформа да се соберат сите на играта Pac-непцата. Користете ги стрелките.

Сите игри
Платформа-игра-со-pacman
Гласањето 152
За 124
Негативностите 28
Имајте на ум 81%
9