Pacman игра во вселената

Целта е едноставна, што треба.Pacman да им помогне на откривање на сите обоени топки..
Да играте, искористете.стрелките на тастатурата.на вашата тастатура. Добра игра!

Сите игри
Pacman-игра-во-вселената
Гласањето 10
За 6
Негативностите 4
Имајте на ум 60%
9