Pacman игра со коњ

Помогнете и на chaval за враќање на сите horseshoes се во лавиринт.

Сите игри
Pacman-игра-со-коњ
Гласањето 22
За 15
Негативностите 7
Имајте на ум 68%
9