เร็วสุด Pacman เกม

เก็บลูกบอลทั้งหมดโดยไม่ได้รับผลกระทบโดยผี ทุกคนเล่นด้วยปุ่มลูกศร

เกมทั้งหมด
เร็วสุด-pacman-เกม
การออกเสียง 182
สำหรับ 134
จุดด้อย 48
หมายเหตุ 73%
9