Pacman เกมที่มีนาฬิกา

กลืนใบทั้งหมดที่อยู่ในเขาวงกตโดยไม่ได้รับการจับโดยมอนสเตอร์

เกมทั้งหมด
Pacman-เกมที่มีนาฬิกา
การออกเสียง 52
สำหรับ 33
จุดด้อย 19
หมายเหตุ 63%
9