Pacman trò chơi với một đầu bếp trong một khu vườn nhà bếp

Trợ giúp các nhà lãnh đạo để thu thập tất cả các quả bóng mà không tấn công được thực hiện bằng xe đẩy.

Tất cả trò chơi
Pacman-trò-chơi-với-một-đầu-bếp-trong-một-khu-vườn-nhà-bếp
Biểu quyết 7
Đối với 5
Nhược điểm 2
Lưu ý 71%
9