Pacman trò chơi với 2 Simpson

Trợ giúp Bart.Thu thập tất cả các Doughnuts.mà không có nó bị bắt bởi Flanders, Burns, và Krusty khác.

Tất cả trò chơi
Pacman-tro-choi-voi-2-simpson
Biểu quyết 11
Đối với 9
Nhược điểm 2
Lưu ý 81%
9