Pacman trò chơi với Sonic 2

Trong trò chơi này, Pacman đã được thay thế bởi Sonic nhưng mục tiêu là như nhau, bạn nên.lấy tất cả vòng tròn.mà không nhận được nhấn bởi những bóng ma.

Tất cả trò chơi
Pacman-tro-choi-voi-sonic-2
Biểu quyết 17
Đối với 11
Nhược điểm 6
Lưu ý 64%
9