Pacman trò chơi

Thu thập tất cả các chấm trắng trên mạch, hãy cẩn thận không để nhận được đánh bắt bởi những bóng ma.

Tất cả trò chơi
Pacman-tro-choi
Biểu quyết 214
Đối với 166
Nhược điểm 48
Lưu ý 77%
9