Trò chơi kinh điển Pacman

Mục đích là đơn giản, bạn nên.giúp đỡ để lấy tất cả các pacman pac-nướu răng.trong mạch.
Để sử dụng.các phím mũi tên.trên bàn phím của bạn. Trò chơi!

Tất cả trò chơi
Trò-chơi-kinh-điển-pacman
Biểu quyết 936
Đối với 723
Nhược điểm 213
Lưu ý 77%
9